logo

Tonyukuk by:

May 15 2017
blog

Bir Çocuğun Ölmesi Bir Toplumun Ölmesidir

Ülkemizde son günlerde yaşanan elim çocuk cinayetleri ve istismarı ile ilgili yaşanan olayların sayısının giderek arttığını gözlemlemekteyiz. Bu konu hassas olduğu kadar derinden incelenmesi gereken bir durumdur. Bu çocuk cinayetlerinin sebepleri tek bir sebep olan insanın aklı denge bozukluğu üzerinden değerlendirmek yeterli olmaz. Bu aşamada en büyük sebeplerin başında toplumumuzda ki oluşan manevi boşluk, toplumun ve gençliğin sürüklendiği milli ve manevi değerlerden uzaklaşmadır. Toplumdaki mahalle baskısı dediğimiz, aslında gerekli olan duyarlı uyarıların toplumda artık bir değer olarak görülmemesi. Ailelerin çocukları ile ilgilenmemesi, maddi gelir sıkıntısı sebebi ile ötelemeleri. Toplumun değer yargılarının değişmesi, toplumun üzerinde yapılan çeşitli manevi bozulmalara sebep olacak yeni din anlayışı, yeni ılımlı din bakışı gibi saçma sapan din yozlaştırmaları. Özellikle sosyal medya ve televizyon ile dayatılan Türk toplumunun değer yargılarından uzak sapkın yayınlar ve programlar. Eğitim öğretim konusunda yaşanan sıkıntılar. Bu tür cinayetlerin, istismarların bu sebepler ve daha başka sosyolojik sebeplerden kaynaklandığını anlamak çok zor değildir. Özellikle son 15-20 yılda oluşturulmaya çalışılan ılımlı islam ve yeni din anlayışı yaklaşımı toplumda manevi soru işaretleriyle bir zihin bunalımı yapmış .Bu zihni bunalım toplum değer yargılarında dezenformasyona sebep olmuştur.

Bu durum hemen teşhis edilip çözümler üretilmelidir. Milli ve manevi donanımdan yoksun bir Türk toplumu oluşturmak isteyen odaklar bunu başarmak üzeredirler. Son gelişmeler bunu göstermekte. Gençlik bataktadır her yönüyle. Yeni oluşacak yönetimde milli ve manevi değerleri ön planda olan insanlar artık daha fazla yetkili alanlarda olmalıdır.

Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Dinimiz İslam bütün değerler üstünde görmektedir çocuklarla ilgilenmeyi ve korumayı. Peygamberimiz şefaatinin en canlı örneğini çocuklar üzerinde görmekteyiz. Milli değerlerimizin ifadesini de ülkemizin kurucu lideri M. Kemal ATATÜRK şöyle ifade etmiştir. ‘’Çocuklar her türlü ihmal be istismardan korunmalı, onlar yetişkinlerde daha özel ele alınmalıdır, gelecek onlar üzerine kurgulanmaktadır, onların güvenliği geleceğimizin güvenliğidir’’ diye ifade ederek temiz bir neslin, güvenli geleceğin ancak iyi korunmuş ve eğitilmiş bir nesilden geçeceğini ifade etmiştir.

Yaşadığımız son çocuk ölümleri ve istismarları; Bu konu ile ilgili tolumun her kesiminin daha sert bir mücadele etmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Mevcut kanunların bu konuda caydırıcı olmadığı toplumun ortak değerlendirmesidir. Bu konularla ilgili daha sert ve sonuca gidici yeni hatta idamsa idam olması arzusu ile ilgili yeni kanun düzenlenmesini toplum talep etmektedir.


Kahraman Karaman

YORUM YAPIN

Gönder