logo

Tonyukuk by:

May 15 2017
blog

Milli Eğitim

Milli Eğitim; Milli birliğin ve bağımsızlığımızın tam güçlü olması için, toplumun dokularına işlenen tarihi değerde olan milli ve manevi değerlerin en doğru, en bilimsel ve en ilmi olarak, Türk Milleti’nin geleceği olan gençlere en doğru ve en doyurucu şekilde verilmesi gereken bir sistemdir. Milli Eğitim; Türk gençliğine Türklük şuuru ve bilinci, İslam ahlâk ve fazileti ile donanımlı olarak, ülkeye düşmanlık besleyenlere karşı kendini savunabilecek bir birikimle dikkatlice ve ivedilikler verilmesi gereken bir mecburiyettir. Milli Eğitim; Türk toplumunun ortak kültüre, ortak duyguya, ortak ahlâka, ortak hareket etmeye yönlendiren ve Türk toplumunun milli kodlarının verildiği bir sistem olmalıdır. Bu birlik ve beraberlik ülke için şarttır.

Milli Eğitim ; Ülkenin geleceği olan gençlere ilim esaslı bir öğreti ve bilim esaslı bakışlı eğitimle hareket etmeyi öğretmelidir. Milli Eğitim; Türk dili esas alınarak milli değerlere ve manevi değerlere Türkçe bakan ve Türkçe okuyan çalışmalarla ülke gençliğine gelecekte ülkenin bekası için milli bakan bir bakışla yetiştirmelidir. Milli Eğitim; Atatürk’çe milli bir düşünceden hareketle milli bir yol olmazsa olmazı olmalı. Manevi hedefler içinde İslam’ın ışığında imanlı bir bakışın kapsadığı ve bu değerlerle süslenmiş bir gençlik, Çanakkale ruhlu bir duruşla tekrar kazandırmalıdır Türk Milleti’ne. Milli Eğitim; Milli birlik ve beraberliği ayakta tutacak, ülkede oluşan ayrılıkçı düşüncelere ve dış güçler tarafından dayatılan bölücü hareketlere karşı duuş koyan bir bakış açısı ile müşterek bir maziye, tarih, ahlak ve hukuka sahip Türk toplumunun yapısını anlatacak bir eğitim temeline oturtturmalıdır.

Milli Eğitim; Kişilere ve bir kısım gruplara göre bir eğitim değil , Türk toplumunun ve vatanının gelecekte güvenli bir gençliğe emanet edecek şekilde tasarlayıp düzenlemelidir. Milli Eğitim bir ülkenin gençlerine o ülkenin kodlarının işlendiği bir yol haritasıdır. Yanlış milli eğitim bakışı ile son zamanlarda yaşadıklarımız ortadadır. Eğitim ve öğretim milli olmalıdır, manevi olmalıdır, Türk ülküsüne uygun olmalıdır. Çağı yakalayan, çağa açıp kapatan bir geçmişin evlatları onlara yakışır şekilde yetiştirilmelidir. Bu yeni nesil yeni çağları aydınlatacak bilgi ve birikimle donatılmalıdır. Fatih Sultan Mehmet’ler, Kanuni’ler ,Abdulhamit’ler, M. Kemal Atatürk’ler, Aziz Sancar’lar ve çok değerli başka Türk büyük adamları gibi bakkabilen, onlar gibi hareket edecek ve günü yakalayan bir gençlik yetiştirmelidir. Ancak bu şekilde milli hedefler muasır medeniyet seviyesine ulaşılabilir. Milli Eğitim sadece ve sadece devlet bakışlı ve devletin kontrolünde ve Türk insanı odaklı bir sistemle yönetilmelidir. Cemaat, vakıf ve bu tarz yapılar milli eğitimden uzak tutulmalıdır.

Kısaca milli eğitim milli olmalı, dayatılmış deneme yanılma sistemlerle olmamalıdır. Günü kurtarmak için siyasi beklenti için hiç olmamalıdır. Milli ve manevi olmalı. Türk toplumunun içine düştüğü kaosun ve değer yargılarının yok oluş durumundan, Türk toplumunun örf ve adetlerine, kendi değerlerine geri dönüş için olmalıdır. Bugün ki yanlış yaklaşımlar ülkeye zaman kaybettirmekte ve ülke elinde bulunan genç toplumun beyin gücü kullanılamamaktadır. Türk Milleti’nin dokusuna uygun, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine teminat olacak kaliteli sistemle, yeniden geleceği yakalayacak şekilde uygulamalar uzun dönemler ve kaliteli eğitimle olur. Başkalarının sistemi değil kendi yerli bir sistemle yapılandırılmalıdır.


Kahraman Karaman

YORUM YAPIN

Gönder